Servei Civil Internacional Catalunya

Missió, visió i valors

MISSIÓ

L’SCI Catalunya treballa activament per promoure una cultura de pau, la justícia global i l’apoderament de la societat civil, mitjançant el voluntariat internacional, la participació local i l’educació per la pau amb un impacte local i global.

VISIÓ

La nostra visió és la d’un món en pau, sense cap tipus de violència ni estructures que les legitimin, inclusiu amb la diversitat,  amb un teixit social participatiu i associatiu, basat en la justícia global, l’equitat, el suport mutu i el respecte dels drets de totes les persones. 


Per això volem:

● Participar activament al moviment global per la justícia social i la pau.
● Un voluntariat internacional transformador, amb impacte local-global i coherent amb una realitat de base.
● Ser agents de transformació en l’àmbit local a partir de l’activisme i la implicació social des d’una lògica associativa.
● Ser reconegudes en educació per la pau entesa com un procés participatiu basat en l’educació i el pensament crític per impulsar una societat responsable i activa.
● Tenir en compte la diversitat existent en la nostra societat a l’hora de dur a terme les nostres accions i projectes.
● Treballar en xarxa amb altres col•lectius i organitzacions per tal d’unir esforços, teixir comunitat i assolir els objectius comuns.

VALORS

Justícia Global: Entesa com un món on es garanteixin a totes les persones els seus drets socials, polítics, civils, econòmics i culturals, basat en la justícia distributiva, l’ètica de la cura, el bon viure i l’eliminació de totes les desigualtats i la participació activa i igualitària.

Solidaritat: Entesa com el suport mutu entre persones, col•lectius, institucions i pobles en termes d’igualtat, respecte i en el marc del sentiment de pertànyer a la Humanitat.

Justícia Ambiental: Entesa com la convivència en un medi saludable i segur, l’accés igualitari als processos per millorar i controlar la qualitat del medi ambient i la rebuda d’igual protecció davant les possibles amenaces ambientals.

Apoderament: Entès com  el procés pel qual s'augmenta la fortalesa i la confiança en les pròpies capacitats dels individus i les comunitats per impulsar la transformació social de les estructures que condicionen el seu entorn.

Pensament crític: Entès com l’anàlisi de la vida quotidiana mitjançant el raonament independent, la humilitat intel•lectual, la consciència dels propis prejudicis i condicionants socials i la disposició a debatre col•lectivament. 

Noviolència: Entesa com a principi i com a mètode per al canvi social. Incorpora l'educació, la persuasió a través dels mitjans de comunicació, la desobediència civil i l'acció directa noviolenta.

Feminismes: com a eina per aconseguir una societat equitativa en l'àmbit econòmic, social i cultural, sense discriminació per sexe ni gènere, ni per preferència sexual o afectiva.

Inclusió social: Entesa com la transformació de la societat per tal que totes les persones, independentment del seu sexe, origen, religió, classe, orientació i identitat sexual, funcionalitat, etc; hi tinguin cabuda en igualtat de condicions.

Voluntariat: Entès com a acció transformadora pel bé comú, sense buscar el benefici material, sinó l’enriquiment mutu i la millora de la societat, i emmarcat en una dinàmica associativa.

Associacionisme: Entès com la participació col•lectiva i compromesa amb voluntat de transformació social i personal, sense objectiu de lucre personal ni col•lectiu, vertebradora de processos comunitaris, basat en l’autogestió i la democràcia.

Cooperació: Entesa com el treball col•lectiu entre comunitats locals, nacionals i internacionals, així com amb d’altres actors per tal d’enfortir el potencial de la societat civil i la justícia global.

Enviar article

Servei Civil Internacional Catalunya
Servei Civil Internacional Catalunya

Carrer del Carme 95, baixos 2n.
08001 - Barcelona
T. +34 934 417 079
info@sci-cat.org
Contacte