Servei Civil Internacional Catalunya

Què és un camp de treball?

Un camp de voluntariat, o camp de treball, és un projecte de feina comunitària dut a terme per un grup d'entre 5 i 24 voluntaris i voluntàries de diferents nacionalitats durant un període entre 1 i 3 setmanes. 

La participació als camps de treball està oberta a tothom a partir de 18 anys. Alguns camps estan adaptats a la participació de persones amb diversitats físiques, psíquiques o sensorials i alguns projectes accepten també la participació de famílies.

El treball del projecte té a veure amb valors com la solidaritat, el medi ambient, la justícia social o la pau i s'hi col·labora entre 20 i 40 hores a la setmana. Durant el temps lliure es pot descansar, realitzar tallers o descobrir l'entorn, depenent del projecte i de la iniciativa del grup que el conforma.

La vida en comunitat i el contacte amb la població local són aspectes claus dels camps de voluntariat que permeten reduir distàncies entre diferents sectors de la població, compartir experiències i comprendre diferents estils de vida, hàbits i formes de veure el món. Són, en definitiva, una eina per a la construcció de la pau mitjançant la convivència intercultural, el treball i l’aprenentatge mutu.

El procés comença amb un seminari de formació als Països Catalans, continua amb la participació al camp de treball internacional i acaba amb una trobada d’avaluació i convivència a la tornada, en que totes les fases són iguals d'importants.

 Enviar article

Documents


Servei Civil Internacional Catalunya
Servei Civil Internacional Catalunya

Carrer del Carme 95, baixos 2n.
08001 - Barcelona
T. +34 934 417 079
info@sci-cat.org
Contacte